57. Målning och förlängning av naglar

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Âdâb-uz-Zifâf, sid. 128-129

Detta är ännu en ful vana som många muslimska kvinnor har tagit till sig från europeiska synderskor. De målar sina naglar med nagellack och låter dem växa långa – till och med vissa killar gör så. Handlingen är en förändring av Allâhs skapelse som fordrar att dess utövare förbannas samt en liknelse av otrogna kvinnor, vilket har förbjudits i många hadîther1. Bland annat sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

“Den som liknar ett folk tillhör det.”2

Dessutom går det emot den naturliga läggning som nämns i Allâhs (ta´âlâ) ord:

فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

“… den tro som Allâh vid skapelsen lade ned som en naturens norm i människan…”3

Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Fem saker hör till den naturliga läggningen4: omskärelse, rakning5, klippning av mustasch, nagelklippning och hårborttagning från armhålor.”6

Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade:

“Vi fick fyrtio dagar på oss7 att klippa mustaschen, klippa naglarna, avlägsna håren från armhålorna och avlägsna håren från könen.”8

1Jag har nämnt dem i min bok “Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah”. Den som vill kan alltid referera dithän.

2Abû Dâwûd, Ahmad, ´Abd bin Humayd i “al-Muntakhab” och at-Tahâwî i “al-Mushkil”. Berättarkedjan är god, något jag har klargjort i den omnämnda referensen.

330:30

4Det vill säga profeternas väg som vi är påbjudna att rätta oss efter. Så står det i “an-Nihâyah”.

5Det vill säga rakning av särskilda kroppsdelar. I en annan formulering heter det:

“Rakning av kön.”

Jag blev förtjust i Ibn-ul-´Arabîs – och inte Ibn ´Arabîs – ord:

“Enligt mig är alla fem handlingar obligatoriska. Ty om en människa utelämnar dem vidhåller hon inte en människas utseende längre, än mindre muslimernas.” (Fath-ul-Bârî)

Det bevisar hans precisa förståelse. Den som kritiserar honom har inte rätt.

6al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î, som står för den andra formuleringen, och Ahmad via Abû Hurayrah.

7Enligt de lärdes övervägande åsikt har de orden samma dom som profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord, framför allt med tanke på att en annan formulering säger:

“Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav oss fyrtio dagar…”

Att ash-Shawkânî kritiserade berättarkedjan på grund av Sadaqah bin Mûsâ är fel, ty an-Nasâ’î återberättar den också via andra med en autentisk berättarkedja. Även Abûl-´Abbâs al-Asamm och Ibn ´Asâkir återberättar den via ett annat håll.

8Muslim, Abû ´Awânah, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î, at-Tirmidhî, Ahmad, Ibn-ul-A´râbî i “al-Mu´djam”, Ibn ´Adî och Ibn ´Asâkir. Alla, frånsett de två förstnämnda, rapporterar den andra formuleringen också.