57. Klädseln under sorgetiden

Vissa av våra kollegor – Hanâbilah – och andra lärda säger i sina flesta böcker att det är okej att den olycksdrabbade sätter något tyg på sitt huvud som tillkännager hans sorg. Vissa av våra kollegor i Jerusalem hänger en tofs utan att ha det som vana. Deras argument är att kondoleanser är Sunnah och att detta underlättar för människorna om de olycksdrabbades tillstånd.

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah fördömde denna handling och sade:

”Det råder inga tvivel om att Salaf inte handlade på detta vis. Det har inte rapporterats från följeslagarna eller efterföljarna.”

Det kommer att komma – om Allâh vill – uttryckliga rapporteringar som stärker denna åsikt. Ishâq bin Râhûyah hatade att man låter bli att klä sig vanligt under sorgetiden och Allâh vet bättre.