57 – Kapitel 10 – Att förlita sig och bero på döda, rättfärdiga människor är avguderi

Tionde Kapitlet

 

Att förlita sig och bero på döda, rättfärdiga människor är avguderi

 

Om han säger: ”Jag dyrkar absolut ingen annan än Allâh. Däremot anses det inte vara avguderi att vända sig till de rättfärdiga”, skall du säga till honom: ”Vad är det Allâh har förbjudit och sagt att Han inte kommer att förlåta, om du håller med om att Allâh förbjöd avguderi, att det är allvarligare än otukt och att Allâh inte kommer att förlåta det?” Han vet sannerligen inte.

 

Förklaring

 

Om avgudadyrkaren säger att han inte dyrkar någon annan i Allâhs ställe och att det inte hör till avguderi att vända sig till de rättfärdiga människorna, skall följande sägas till honom:

”Håller du inte med om att Allâh har förbjudit avguderi och att det är allvarligare än otukt? Håller du med om att Allâh inte förlåter det? Vad är detta avguderiet för något?”

Han kommer varken att veta eller svara rätt så länge han inte anser det vara avguderi att be Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om medling. Det bevisar att han inte vet vad avguderi är för något. Allâh (ta´âlâ) sade om det:

”Avguderi är att begå en svår orätt.” (31:13)