57. Hur många kungar skickade profeten bud till år 6?

´Allâmah Hâfidh bin Ahmad al-Hakamî (d. 1377)

Amâlî fîs-Sîrah an-Nabawiyyah, sid. 119-120

Fråga 57: Hur många kungar skickade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bud till det året?

Svar: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade Dihyah bin Khalîfah till den romerska kejsaren, ´Abdullâh bin Hudhâfah as-Sahmî till Khusrov av Persien, ´Amr bin Umayyah adh-Dhimrî till Negus av Abessinien, Hâtib bin Abî Balt´ah till Muqawqis av Alexandria, ´Amr bin al-´Âs till Djayfar bin al-Djulandî och ´Abd bin al-Djulandî av Azd i Oman, Sulayt bin ´Amr till Thumâmah bin Athâl och Hûdhah bin ´Alî från Banû Hanîfah av Yamâmah, al-´Alâ’ bin al-Hadhramî till al-Mundhir bin Sâwâ al-´Abdî av Bahrain och Shudjâ´ bin Wahb al-Asdî till al-Hârith bin Abîs-Shamr al-Ghassânî av Levanten. En annan version är att han sändes till Djabalah bin al-Ayham al-Ghassânî. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade också al-Muhâdjir bin Abî Umayyah al-Makhzûmî till al-Hârith bin ´Abd Kulâl al-Humayrî. Enligt historikerna skedde detta i Dhûl-Hidjdjah och Allâh vet bättre.