57 – Bevis för vallfärden

Bevis för vallfärden är Hans (ta´âlâ) Ord:

وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

”Vallfärden till Huset är en plikt gentemot Allâh för var och en som har möjlighet att genomföra den. Och den som hädar skall veta att Allâh är Sig Själv nog och inte behöver Sin skapelse.” (3:97)


FÖRKLARING

 

Beviset för att den är obligatorisk är Hans (ta´âlâ) Ord:

وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

”Vallfärden till Huset är en plikt gentemot Allâh för var och en…” (3:97)

Denna vers uppenbarades nio år efter Utvandringen och då förpliktigades denna handling. Däremot säger Allâh (´azza wa djall):

مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

”Var och en som har möjlighet att genomföra den…” (3:97)

Häri finns ett bevis för att den som inte har möjlighet att genomföra den inte är förpliktigad.

وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

”Och den som hädar skall veta att Allâh är Sig Själv nog och inte behöver Sin skapelse.” (3:97)

Häri finns ett bevis för att det är hädelse att inte genomföra vallfärden då man har möjlighet att göra det. Men enligt majoriteten, tar denna hädelse inte ut en ur tron. ´Abdullâh bin Shaqîq sade:

”Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare ansåg ingen utebliven handling vara otro förutom bönen.”[1]

 

[1] at-Tirmidhî (2757). al-Albânî sade:”Autentisk.” (Sahîh Sunan at-Tirmidhî (3/44))