57. Bäst att läsa Qur’ânen i ordningsföljd

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

at-Tibyân fî Âdâbi Hamalat-il-Qur’ân, s. 62

Enligt de lärde är det bäst att läsa Qur’ânen utifrån dess ordning i bokform. Med andra ord börjar man med al-Fâtihah, därefter med al-Baqarah, därefter med Âl ´Imrân och så vidare, oavsett om läsningen sker i bönen eller utanför bönen. Vissa av våra kollegor säger till och med att om personen läser an-Nâs i första Rak´ah, läser han al-Baqarah i andra Rak´ah.

Enligt våra kollegor är det rekommenderat för den som läser en sura att läsa nästkommande sura. Beviset för det är att Qur’ânens ordningsföljd är bestämd av en vishet. Således ska den efterlevas så länge föreskriften inte säger något annat. Exempel på sådana undantag är att i fredagsmorgonbönens första Rak´ah läses suran as-Sadjdah och i andra al-Insân. I ´Îd-bönens första Rak´ah läses Qâf och i andra al-Qamar. I fredagsmorgonens frivilliga böns första Rak´ah läses al-Kâfirûn och i andra al-Ikhlâs. I Witrs första Rak´ah läses al-A´lâ, al-Kâfirûn i andra och al-Ikhlâs i tredje.