57. Allâhs tal är oskapat

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 69

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

48 – Det är inte skapat till skillnad från skapelsernas tal.

FÖRKLARING

Allâhs tal är oskapat. Det avvisar Djahmiyyah och Mu´tazilah som menar att Qur’ânen är skapad. Enligt dem talar inte Allâh. De dementerar Allâhs egenskaper för att undkomma så kallad liknelse. Ty de ser inte skillnaden mellan Skaparens egenskaper och skapelsens egenskaper. Följaktligen har de flytt från en uppmålad liknelse och fallit rakt in i en fördömd förnekelse som är än värre. Om de bara hade bekräftat det Allâh bekräftar åt Sig själv och vetat att Skaparens egenskaper skiljer sig från skapelsens egenskaper, skulle de haft rätt och både förskonat sig själva och alla andra. Men de befinner sig i villfarelse.