56. Vilka militärexpeditioner ägde rum år 6?

´Allâmah Hâfidh bin Ahmad al-Hakamî (d. 1377)

Amâlî fîs-Sîrah an-Nabawiyyah, sid. 112-113

Fråga 56: Vilka militärexpeditioner ägde rum det året?

Svar: Abû ´Ubaydahs militärexpedition till Dhûl-Qassah och Zayd bin al-Hârithahs militärexpedition till Banû Sulaym samt hans militärexpeditioner till Banû Tha´labah och mot Abûl-´Âs karavan i Djumâdâ al-Ûlâ. Följaktligen gav profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Abûl-´Âs skydd, eftersom han var gift med hans dotter Zaynab, och sände tillbaka honom med hans karavan.

Samma år skickades ´Abdur-Rahmân bin ´Awf på militärexpedition till Dawmat-ul-Djandal varpå dess befolkning konverterade till islam.

Det året utspelades även incidenten med personerna från ´Uraynah. De bestred Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), dödade profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) herde och förde iväg kamelen varefter de blev gripna, korsfästa och avlivade. De fick hand och fot på motsatta sidor avhuggna och ögon utstuckna.