56. Vad är I´tikâf och vilka villkor har det?

´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh

Min Fatâwâs-Siyâm, sid. 45

Fråga: Vad är I´tikâf och vilka villkor har det?

Svar: I´tikâf innebär vistelse i moské i dyrkande syfte. Dess villkor är att personen vistas och förblir i en moské. Han får inte gå ut ur moskén om det inte finns behov av att göra det, som att äta, dricka eller besöka badrum.