56. Tvivel in i döden

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât at-Tawdhîhiyyah ´alâ Muqaddimat-il-Fatwâ al-Hamawiyyah, sid. 93-94

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

Ytterligare en sade:

”Ingen tvivlar så mycket inför döden som skolastiker.”

Då dessa skolastiker som avviker från Salaf granskas, inser man att de saknar ren och pur kunskap om Allâh.

KOMMENTARER

Här erkänner ännu en av dem hur fruktlös skolastikernas metod verkligen är. De själva betvivlar sin dogm när de står inför döden. Ty de har inte anskaffat sig något som räddar dem efter döden. De förblir förvirrade och kaotiska till dess att själen lämnar dem.

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) klargjorde skillnaden mellan Salafs dogm om Allâhs namn och egenskaper, och eftersläntarnas dogm om samma fråga. Salaf (rahimahumullâh) mottog sin kunskap från Qur’ânen och Sunnah – två väldiga källor – via Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, efterföljarna och de förträffliga generationerna. Eftersläntarna saknar det draget. De flesta mottar sin kunskap från skolastiker; människor som bygger sin dogm på debatt och logik. Det är en otrolig skillnad mellan den som bygger sin dogm på Qur’ânen, Sunnah och Salaf, och den som bygger sin dogm på folk som saknar kunskap om Allâh och sådant som tillkommer Honom. Eftersläntarna känner ju inte Allâh som sig bör, ty de bekräftar inte Hans namn och egenskap som tillkommer Honom och som nämns i Qur’ânen och Sunnah. De bygger sin kunskap om Allâh utifrån skolastik och rationalitet som saknar sann kunskap om Allâh (´azza wa djall).