56. Samlingar i samband med kondoleanser

Abûl-Khattâb [al-Kalwadhânî al-Hanbalî] sade:

”Det är föraktfullt att ha sittningar för kondoleanser.”

Ibn ´Aqîl sade:

”Samlingar efter att själen har lämnat kroppen är föraktfulla. De orsakar bara större sorg.”

Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade:

”Kondoleanser vid gravarna är föraktfulla. Det enda undantaget är personen som ger kondoleanser. Denne kan ge kondoleanser innan begravningen eller efter begravningen.”

Ahmad sade:

”Om du vill kan du ta den olycksdrabbade i handen och ge honom kondoleanser och om du inte vill gör du inte det. Om man ser den olycksdrabbade riva sönder sina kläder, ger man honom kondoleanser. Han skall inte lämna sanningen för falskheten. Det är bra om han förbjuder honom handlingen.”

Om samlingen består av en påminnelse om tålamod och nöje till den olycksdrabbade och det hela får honom att känna tröst när de går igenom verser och hadîther som tar upp tålamod och nöje, är samlingen okej. Kondoleanser är trots allt en Sunnah från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Samlingen får dock inte vara som den utspelar sig i dag när de sitter på sitt speciella sätt och läser Qur’ânen och som oftast brukar ske vid gravarna, i dödsboet eller på en stor samlingsplats. Detta är en innovation som Salaf hatade men som dock tröstar de drabbade och får dem att glömma sorgen och Allâh vet bättre.