56. Obligatoriskt att vara lugn i Sudjûd

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att Rukû´ och Sudjûd utförs ordentligt och jämförde den som inte gör det med personen som äter en eller två dadlar; han gagnas inget av det. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att en sådan person är den värsta tjuven.

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ogiltigförklarade bönen om dess utövare inte rättade ryggen i Rukû´ och Sudjûd, vilket har nämnts i kapitlet om Rukû´.

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beordrade mannen som bad fel att vara lugn i Sudjûd, vilket har nämnts i början av kapitlet.