56. Den kloke och bojkotten

1 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Hata inte varandra. Rivalisera inte mot varandra. Avundas inte varandra. Vänd er inte bort från varandra. Var Allâhs tjänare och bröder.”

2 – Det är inte tillåtet att muslimerna hatar varandra, rivaliserar mot varandra, avundas varandra eller vänder varandra ryggen. Det åligger dem att vara muslimer såsom Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har befallt dem. Om en lider av smärta lider den andre av smärta. Om en är glad är den andre glad. Han bedrar inte. Han luras inte. Han anser att själarna är underkastade Allâh (´azza wa djall). Han är nöjd med samtliga beslut. Det är inte tillåtet att muslimerna bojkottar varandra på grund av ett misstag som någon gör. I stället är de skyldiga att göra om det till ett fint bemötande och en omtanke och låta bli att bojkotta varandra.

3 – Personen skall inte vara som en lekman och okunnig människa som smutsar ned kärleken till bröderna på grund av faktorer som orsakar bojkotten som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd. I stället skall han se till att blunda för misstagen och låta bli att diskutera om gjorda tabbar. Det gäller i synnerhet frågor som kan förstås rätt och fel.

4 – Muhammad bin ´Abdir-Rahmân berättade:

”Jag hörde Abû ´Ammâr al-Husayn bin Hurayth säga: ”En man blev frågad om han hade brister. Mannen svarade att han inte hade det. Då blev han frågad om det finns någon som letar efter hans brister. Då svarade han att det finns. Då sades det till honom: ”Så många brister du har!”

5 – Tre saker bidrar med bojkott muslimerna emellan; en broders misstag, vilket är oundkomligt, en skvallrares förtal och tråkigheten som sluter sig till något av dessa två bidrag. Tråkigheten medför skurna band. En tråkig person har ingen vän.

6 – En muslim får inte bojkotta sin broder längre än tre dagar. Den som bojkottar längre än så faller i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbud. Den bäste av dem är den som inleder Salâm. Den förste som ger Salâm är den förste av dem som kommer in i paradiset. Att bojkotta sin broder i ett år är som att döda honom. Den som dör medan han bojkottar sin broder hamnar i helvetet om han inte förlåts och förbarmas av Allâh. Muslimerna får inte bojkotta varandra längre än tre dagar.