56 – Bevis för fastan

Bevis för fastan är Hans (ta´âlâ) Ord:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

”Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – så att ni må frukta.” (2:183)

 


FÖRKLARING

 

Beviset för att fastan är obligatorisk är Hans (ta´âlâ) Ord:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

”Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – så att ni må frukta.” (2:183)

I Hans Ord ”liksom det var en plikt för dem som levde före er” förekommer följande lärdomar:

Den första: Vikten av fastan med tanke på att den har förpliktigats av Allâh (´azza wa djall) för samfunden innan oss. Detta bevisar Allâhs (´azza wa djall) kärlek till den och att den är obligatorisk för samtliga samfund.

Den andra: Lätthet för detta samfund, då de inte är ensamma om fastans plikt, vilken kan innebära svårigheter för sinnen och kroppar.

Den tredje: Häri förekommer en antydan att Allâh (ta´âlâ) har fullbordat detta samfunds religion, då Han fullbordade dess förträffligheter som andra har haft innan.

Så att ni må frukta – I denna vers klargör Allâh (´azza wa djall) visheten bakom fastan:

”Så att ni må frukta.”

Detta betyder att ni fruktar Allâh med er fasta och dess gudfruktiga följder. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) antydde denna nytta och sade (i betydelse):

”Allâh har inget behov av att en person låter bli att äta och dricka om han inte lämnar lögn och handlingar enligt den och synder.”[1]

 

[1] al-Bukhârî (1903) och (6057), Abû Dâwûd (2362), at-Tirmidhî (707), Ibn Mâdjah (1689) och Ahmad (2/354).