56. Bevis för Allâhs fördelningar 5

56 – Ibn Sâ´id underrättade oss: Muhammad bin ´Awf berättade för oss: Sulaym bin ´Uthmân berättade för oss, från Muhammad bin Ziyâd, från Abû Umâmah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Min Herre (´azza wa djall) lovade mig att införa i paradiset 70.000 från mitt samfund utan räkenskap eller straff. Med varje 1000 kommer 70.000; tre av min Herres (´azza wa djall) fördelningar.”