56. Allt sker utefter Allâhs öde

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Han visste allting innan det fanns och utefter Hans öde har allting skett. Hans slavar varken säger eller gör något utan att Han har bestämt det och vetat det:

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

Skulle inte Han, Skaparen, känna det som Han har skapat, Han, den Outgrundlige som genomskådar allt, som är underrättad om allt?”1

FÖRKLARING

Med Sin eviga kunskap har Allâh alltid vetat allting. Därefter har allting ägt rum tidsenligt. Slavarna varken säger eller gör något gott eller ont, varken tror eller hädar, varken lovar, förtalar eller skymfar, utan att Allâh har bestämt och beslutat det och sedermera skapat och bildat det. Han (ta´âlâ) sade:

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

Skulle inte Han, Skaparen, känna det som Han har skapat, Han, den Outgrundlige som genomskådar allt, som är underrättad om allt?”

Frågan ställs i fastställande syfte. Versen betyder att Han skapade utefter föregående kunskap. Först visste Han, sedan skapade Han. Ingenting är dolt för Honom och Han är underrättad om allting.

167:14