56. Allâhs förbund med människan

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 63-64

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

52 – Förbundet som Allâh (ta´âlâ) slöt med Âdam och hans avkomma är sant.

FÖRKLARING

Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm hör att Allâh slöt ett förbund med Âdams avkomma och lät dem vittna mot sig själva. Beviset för det är Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) ord:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى

Och när din Herre lät nya släkten utgå från Âdams söners länder, begärde Han av dem att de skulle vittna om sig själva: ”Är Jag inte er Herre?” De svarade: ”Jo.”1

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh slöt ett förbund ur Âdams rygg. Efter att hela hans avkomma hade tagits ut ur hans ryggrad skingrade Han dem framför Sina händer som myror och sade till dem:

أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ

Är Jag inte er Herre?” De svarade: ”Jo, vi vittnar!” Så att ni inte på Uppståndelsens dag skall säga: ”Om detta var vi inte medvetna.” Eller säga: ”Det var våra förfäder som i forna dagar tog sig för att avguda – och vi, deras sentida efterkommande, vill Du låta oss gå under på grund av de lögner som de diktade upp?”23

Därtill föds alla barn utmed den naturliga läggningen och det förbund som Allâh (tabârak wa ta´âlâ) slutit med människan. Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det finns inte ett nyfött barn utan att det föds utmed den naturliga läggningen. Sedan är det hans föräldrar som gör honom till en jude, nasaré eller zoroastrier. Likaså föds ett djur helt och friskt; ser ni att det är stympat förrän ni stympar det?”

Därefter läste Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh):

فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

Den tro som Allâh vid skapelsen lade ned som en naturens norm i människan.”4

Detta förbund är alltså sant.

17:172

27:172-173

3al-Bayhaqî i ”al-Asmâ’ was-Sifât” (714), Ahmad (1/172) och Ibn Abî ´Âsim (202).

4al-Bukhârî (4775) och Muslim (2658).