56. al-´Ayyâshîs tredje förvrängning av Âl ´Imrân

al-´Ayyâshî sade när han förklarade versen:

إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

”Allâh har utvalt Âdam och Nûh och Ibrâhîms ätt och `Imrâns ätt över världens alla människor.”1

”Hishâm bin Sâlim sade: ”Jag frågade Abû ´Abdillâh om versen:

إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

”Allâh har utvalt Âdam och Nûh och Ibrâhîms ätt och `Imrâns ätt över världens alla människor.”

Han sade: ”Egentligen skall det stå:

إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ و آل محمد عَلَى الْعَالَمِينَ

”Allâh har utvalt Âdam och Nûh och Ibrâhîms ätt och Muhammads ätt över världens alla människor.”

De tog bort ett namn och ersatte det med ett annat.”2

Ni ljuger om Allâh, Qur’ânen, Abû ´Abdillâh, hans familj och imamerna. Ingen har förnekat profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familjs släktträd så att Abû ´Abdillâh var tvungen att bekräfta det i Qur’ânen. Aldrig i livet att han skulle ljuga om Allâh eller Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Allâh och alla tiders muslimer vittnar om att det tillägget kommer från kättarna bland Râfidhah Bâtiniyyah. Därefter påstår kättarna att Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) pålitliga följeslagare (som Allâh har bevarat Qur’ânen och det islamiska samfundet med) har förvrängt Qur’ânen!?!?

13:33

2Tafsîr al-´Ayyâshî (1/169).