55. Syftet med självförsvar

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Latîfah ´alâ Usûl-is-Sunnah al-Munîfah, sid. 131-132

Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade:

Han får bara försvara sig själv på plats. Hans avsikt skall vara att inte döda någon. Om han under självförsvaret råkar döda angriparen, så är det ute för angriparen.”

Så ska den angripne försvara sig mot angriparen. Hur ska han försvara sig själv och sin egendom mot rebeller, tjuvar och rövare? I den mån som behövs för att avvärja hotet. Om angriparen vill döda sitt offer, beslagta hans egendom eller ärekränka honom, får denne försvara sig om det så skulle innebära slutet för angriparen. Dock ska den angripne ha en bra avsikt och inte alls vara ute efter att döda någon – han ska bara vilja avvärja faran som är riktad mot honom. Dock syndar han inte om det leder till att angriparen mister livet. Skulle han själv dö i samband med att han försvarar sig själv, sin egendom eller sin heder räknas han som martyr. Det baseras på hadîthen från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

En man kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Vad tycker du jag skall göra om en man vill ta min egendom?” Han sade: ”Ge den inte till honom.” Han frågade: ”Om han bestrider mig då?” Han svarade: ”Bestrid honom.” Han frågade: ”Om han dödar mig då?” Han svarade: ”Då är du martyr.” Han frågade: ”Om jag dödar honom då?” Han svarade: ”Då hamnar han i Elden.”1

Han är alltså martyr förutsatt att han är troende. Å andra sidan har angriparen orsakat sin egen undergång, framför allt om han råkar dö. I så fall har Allâh påskyndat hans straff i jordelivet och i nästa liv tar Allâh hand om honom.

1Muslim (140).