55. Självdöda djurs ben

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/61-62)

Är självdöda djurs ben rena eller orena? Därom tvista de lärde. Vissa anser att de är orena. Den åsikten delar majoriteten. Andra menar att de är rena, precis som det självdöda djurets hår, ull och liknande. Den åsikten har Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh)1. Han baserade sin åsikt på att ben är livlösa eftersom ben saknar blod. Därför är blodlösa, självdöda djur rena. Detsamma kan sägas om ben ehuru de kommer från ett självdött djur. Däremot måste benens yta tvättas eftersom de orenas av att komma i kontakt med orenhet.

1Madjmû´-ul-Fatâwâ (21/97).