55. När kvinnor tar över

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Âdâb-uz-Zifâf, sid. 126

Till följd därav gick vissa bland Salaf inte in i hem vars väggar vad tygbeklädda. Sâlim bin ´Abdillâh sade:

”Jag hade bröllop när min fader levde. Min fader bjöd dit folk och en av dem var Abû Ayyûb. De hade dekorerat mitt hus med grönt tyg. Abû Ayyûb kom in och såg mig stå upp. Han tittade runt och såg att huset var täckt i grönt tyg. Han sade: ”´Abdullâh! Täcker ni väggar?” Min fader sade skamset: ”Kvinnorna har övermannat oss, Abû Ayyûb.” Han sade: ”Om det var någon som jag fruktade skulle övermannas av kvinnor så var det verkligen inte du. Jag ska varken äta er mat eller gå in i ert hus.” Han gick sin väg – må Allâh benåda honom.”1

1at-Tabarânî och Ibn ´Asâkir via ´Abdur-Rahmân bin Ishâq, från az-Zuhrî, från Sâlim. Berättarkedjan är bra. Abû Bakr al-Marrûdhî nämnde den i ”al-War´” med reducerad berättarkedja, och likaså al-Baghawî i ”Sharh-us-Sunnah”. Dessutom nämnde al-Marrûdhî att Imâm Ahmad argumenterade med detta.