55. Livet i graven pågår till Domedagen

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Efter den här prövningen råder antingen lycksalighet eller också straff, fram till Domedagen. Då återvänder själarna till kropparna. Domens dag, som Allâh har berättat om i Sin skrift och via Sitt sändebud och som alla muslimer är enade om, äger rum då. Den dagen skall människorna stå inför världarnas Herre, barfotade, nakna och oomskurna1. Solen kommer att nalkas dem och deras svett kommer att stiga till deras munnar2.

FÖRKLARING

Efter prövningen äger Domedagen rum. Människan skall uppleva antingen lycksalighet eller också straff. Den troende upplever lycksalighet och hans själ förflyttas till paradiset. Den otrognes själ förflyttas till helvetet. Han (subhânah) sade om Faraos folk:

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

Morgon och afton förs de fram till Elden, och den Dag då den Yttersta stunden är här [skall det sägas:] ”För in Faraos anhang i det strängaste av alla straff!”3

Sedan infaller som sagt Domedagen. Den dagen skall människorna stå inför världarnas Herre, barfotade, nakna och oomskurna; utan skor, kläder och förhud. De skall stå inför Allâh som skall ställa skapelserna inför rätta.

1al-Bukhârî (3349) och Muslim (2860).

2Muslim (2864).

340:46