55 – Kapitel 9 – Medlingen är endast Allâhs rättighet

Om då all medling tillhör Allâh och om den sätts i bruk först efter Hans tillstånd, och om varken profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), eller någon annan, medlar för någon utan Allâhs tillstånd – och endast monoteisterna får Hans tillstånd – klargörs det för dig att medlingen endast tillhör Allâh. Således söker jag den från Honom. Jag säger: ”Allâh! Förbjud mig inte hans medling, låt honom medla för mig” och dylikt.

Förklaring

Här vill författaren (rahimahullâh) visa att om medlingen endast tillkommer Allâh, att den enbart verkställs först efter Hans tillstånd och att den bara gäller den som Han är nöjd med – och Han är endast nöjd med monoteisterna – fordrar det att man endast ber Allâh (ta´âlâ) om medling. Den skall alltså inte sökas av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Därför kan man istället säga:

”Allâh! Låt honom medla för mig. Förbjud mig inte hans medling.”