55. Fâtimahs aska

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 102

12 – ´Îsâ bin ´Uthmân sade:

”Medan jag var hos Fâtimah bint ´Alî kom en man och började berömma hennes fader i hennes närvaro. Följaktligen tog hon aska och kastade den i hans ansikte.”1

1Ibn Sa´d och via honom Ibn ´Asâkir. Berättarkedjan är bra. ´Îsâ bin ´Uthmân nämns i Ibn Hibbâns ”ath-Thiqât”.