55. Därför är profeternas kall det bästa kallet

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Manhadj-ul-Anbiyâ’ fîd-Da´wah ilâ Allâh, sid. 94-95

För det första är detta den bästa väg som Allâh designade åt alla profeter. Allâh som föreskrev denna metodik är också människans Skapare som vet vilka läggningar människan har och vad som är bra för hennes själ och kropp:

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

”Skulle inte Han, Skaparen, känna det som Han har skapat, Han, den Outgrundlige som genomskådar allt, som är underrättad om allt?”1

Han är den Vise och den Vetande med Sin skapelse och föreskrift. Han har föreskrivit denna metodik för Sina bästa skapelser.

För det andra vidhöll och efterlevde profeterna denna metodik. Det påvisar klart och tydligt att det inte handlar om egna åsikter i sakfrågan. Därför hittar vi inte:

1 – Någon profet som inledde sitt kall med sufism.

2 – Någon profet som inledde sitt kall med filosofi och skolastik.

3 – Någon profet som inledde sitt kall med politik.

Alla beträdde en och samma väg. Alla månade om en och samma sak i första hand; dyrkan av Allâh allena.

3 – Allâh ålade Sitt ädla sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) – och oss att rätta oss efter honom – att rätta sig efter dem och anamma deras metodik. Allâh sade efter att ha nämnt arton profeter:

فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

Följ deras exempel.”2

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följde deras exempel när han började med monoteismen och månade starkt om den.

167:14

26:90