55. Daglig Qur’ân-läsning i Ramadhân

´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh

Min Fatâwâs-Siyâm, sid. 45

Fråga: Hur många delar (جزء) ur Qur’ânen kan man läsa dagligen i Ramadhân?

Svar: Läs vad du kan, men se till att reflektera över och begrunda dess betydelser. Som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som läser Qur’ânen får tio belöningar för varje bokstav. Jag säger inte att Alif, Lâm och Mîm är en bokstav. Alif är en bokstav, Lâm är en bokstav och Mîm är en bokstav.”1

1at-Tirmidhî och al-Hâkim med en autentisk berättarkedja. Likaså rapporteras den av al-Âdjurrî i ”Âdâb Hamalat-il-Qur’ân”. Den nämns i ”as-Sahîhah” (569).