55. Bevis för Allâhs fördelningar 4

55 – Det lästes upp för Ibn Sâ´id: Muhammad bin ´Amr bin Hayyân och Abû ´Utbah Ahmad bin al-Faradj berättade för oss: Baqiyyah bin al-Walîd berättade för oss: Ibn Ziyâd berättade för mig, från Abû Umâmah (eller från en annan följeslagare), från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Min Herre (´azza wa djall) lovade mig att införa i paradiset 70.000 från mitt samfund utan räkenskap eller straff. Med varje 1000 kommer 70.000; tre av min Herres (´azza wa djall) fördelningar.”