55. Allmänna medlingar för muslimska syndare

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 61-62

Därtill finns det allmänna medlingar. Änglar, sändebud, profeter och rättfärdiga troende kommer att medla för syndiga monoteister. Dessa människor dyrkade Allâh allena, bad och fastade, men de gjorde stora synder som otukt och alkoholmissbruk. Om Allâh för in dem i Elden låter Han medlare medla för dem. Allâh (´azza wa djall) sade:

مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

Vem är den som vågar tala inför Honom utan Hans tillstånd?”1

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى

Och de kan inte medla för någon annan än den som Han är nöjd med.”2

När dessa två villkor för medling uppfylls, blir medlingen giltig. Att Allâh låter medlaren medla är ett villkor och att Han låter syndaren ta del av medlingen är ett annat villkor. Änglar, sändebud och troende kommer att medla för människor i helvetet varvid Allâh för ut dem därifrån. Sedan doppas de i Livets vatten varefter Allâh fulländar deras kroppar och återger dem deras själar. Efter det träder de in i paradiset. Väl inne i paradiset kommer de att tro att ingen har det bättre ställt än de. Ty paradiset är så lycksaligt och fullkomligt och vackert. Den som går in i det tror inte att någon har det bättre ställt. Så perfekt är det. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mûsâ frågade sin Herre om personen som får den lägsta nivån i paradiset. Han sade: ”Det är en man som får komma in efter att paradisets folk har fått komma in i paradiset. Det kommer att sägas till honom: ”Träd in i paradiset.” Då säger han: ”Herre! Hur skall jag göra det när folk har inträtt sina hem och tagit det de skulle ta?” Då sägs det till honom: ”Behagas du av att få det världens kungar hade?” Han kommer att säga: ”Ja, jag behagas av det, Herre.” Då säger Han: ”Du får fem gånger det.” Då säger han: ”Jag är nöjd, Herre.” Då säger Han: ”Du får tio gånger det och allting annat som du önskar och fröjdas av.” Då säger han: ”Jag är nöjd, Herre.”3

Paradiset består av något ett öga aldrig har sett, ett öra aldrig har hört och ett människohjärta aldrig har föreställt sig.

Med det sagt bekräftar och betror Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, Salaf och de som färdas på Salafs väg Dammen och Medlingen. Lustfyllda och vilsna Ahl-ul-Bid´a, som Djahmiyyah, Mu´tazilah och Khawâridj, tror inte på dem eftersom de saknar kunskap om bevisen. Därför har de både gått vilse och vilselett andra. Lov ske Allâh som har lett oss till tro på Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap; Qur’ânen och Sunnah.

12:255

221:28

3al-Bukhârî (6571) och Muslim (186).