55. al-Qummîs första förvrängning av Âl ´Imrân

al-Qummî sade när han förklarade versen:

إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

”Allâh har utvalt Âdam och Nûh och Ibrâhîms ätt och `Imrâns ätt över världens alla människor.”1

”Versens skildring är allmän medan dess betydelse är specifik. Han valde bara ut dem över världens alla människor på deras tid. Den lärde sade: ”Egentligen skall det stå:

وَ آلَ عِمْرَانَ و آل محمد عَلَى الْعَالَمِينَ

”… och `Imrâns ätt och Muhammads ätt över världens alla människor.”

De tog bort ”Muhammads ätt” från Skriften.”2

Ni ljuger om Allâh, Qur’ânen, Abû ´Abdillâh, hans familj och imamerna. Ingen har förnekat profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familjs släktträd så att Abû ´Abdillâh var tvungen att bekräfta det i Qur’ânen. Aldrig i livet att han skulle ljuga om Allâh eller Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Allâh och alla tiders muslimer vittnar om att det tillägget kommer från kättarna bland Râfidhah Bâtiniyyah. Därefter påstår kättarna att Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) pålitliga följeslagare (som Allâh har bevarat Qur’ânen och det islamiska samfundet med) har förvrängt Qur’ânen!?!?

13:33

2Tafsîr al-Qummî (1/100).