55. al-Ash´arî anammade Ahl-ul-Hadîths dogm

68 – Imâm Abûl-Hasan ´Alî bin Ismâ´îl al-Ash´arî sade efter att han hade nämnt Khawâridjs, Râfidhahs och Djahmiyyahs dogmer:

Detta är en benämning av Ahl-ul-Hadîths och Ahl-us-Sunnahs dogm. Till det som Ahl-ul-Hadîth was-Sunnah tror på hör att bekräfta Allâh, Hans änglar, Hans sändebud, allt som har sagts av Allâh och allt som pålitliga återberättare har återberättat från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De avfärdar ingenting av det.

De bekräftar att Allâh (subhânah) är en enda Gud som alla är i behov av och som inte är i behov av någon. Det finns ingen sann gud utom Han. Han har varken hustru eller barn.

De bekräftar att Muhammad är Hans slav och sändebud, att paradiset är sant, att Elden är sann, att Domedagen kommer tvivelsutan att äga rum och att Allâh skall få de begravda att återuppstå.

De bekräftar att Allâh (subhânah) är ovanför Sin tron, liksom Han sade:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

Och att Han har två händer som inte skall föreställas, liksom Han sade:

مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer?”2

samt:

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ

Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta.”3

Och att Han har två ögon som inte skall föreställas, liksom Han sade:

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا

Och det rörde sig fram [över havet] under Våra ögon.”4

Och att Han har ett ansikte, liksom Han sade:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Allt på jorden skall förgå; men din Herres ansikte förblir i evighet i Sitt majestät och Sin härlighet.”56

Till sist sade han:

Allt jag har nämnt om dem är också min dogm som jag anammar.”

Detta nämnde Imâm Abû Bakr bin Fawrak i boken ”al-Khilâf bayn Ibn Kullâb wal-Ash´arî”. Också han sade mot slutet av texten:

Detta fastställer att Abûl-Hasan al-Ash´arîs dogm om dessa fundament var Ahl-ul-Hadîths fundament och Tawhîds grunder.”

69 – Imâm Abû Sulaymân al-Khattâbî sade:

Salafs dogm om egenskaperna handlar om att bekräfta dem ordagrant och dementera beskaffenhet och liknelse.”

70 – Hâfidh Abû Bakr Ahmad bin ´Alî bin Thâbit al-Khatîb sade:

Beträffande egenskaperna som rapporteras i autentisk Sunnah, så var Salafs (radhiya Allâhu ´anhum) dogm om dem att bekräfta och framföra dem ordagrant och dementera föreställning och liknelse. Detta ämne grundas på att tal om egenskaperna är som tal om essensen, helt och fullt.

Om det är välkänt att bekräftelse av Herren (´azza wa djall) är en bekräftelse av Hans existens, inte av en begränsning eller en beskaffenhet, så är även bekräftelse av Hans egenskaper en bekräftelse av deras existens, inte av en begränsning eller en beskaffenhet.

Om vi säger att Allâh (ta´âlâ) har hand, hörsel och syn, så har vi bekräftat egenskaper som Allâh (ta´âlâ) har bekräftat åt Sig själv. Vi säger inte att hand betyder styrka eller att hörsel och syn betyder kunskap.”

120:5

238:75

35:64

454:14

555:26-27

6Maqâlât-ul-Islâmiyyîn (1/345).