54. Tygklädda väggar

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Âdâb-uz-Zifâf, sid. 125

al-Bayhaqî sade:

”Denna formulering bevisar att det är föraktfullt att täcka väggar med tyg, ehuru orsaken i denna formulering tyder på att domen berodde på tygets bilder.”

Faktum är att det är föraktfullt på grund av båda orsakerna: bilderna, vilket al-Bayhaqî nämnde, och själva täckelset på väggen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Täcker du väggen? Med ett figurerat plagg dessutom?”

Förmodligen kände al-Bayhaqî inte till dessa formuleringar – och Allâh vet bättre. Att det är föraktfullt att täcka väggar med tyg är en åsikt som delas av Shâfi´iyyah, däribland al-Baghawî i ”Sharh-us-Sunnah”. Rättsskolans Shaykh Abû Nasr al-Maqdisî sade till och med att det är förbjudet och bevisade sin ställning med denna hadîth, sade Hâfidh Ibn Hadjar i ”Fath-ul-Barî”. Därtill gäller oenigheten bara om täckelset inte är av siden eller guld. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

”Om täckelset är av siden eller guld, är det förbjudet, liksom siden- och guldarmband är förbjudna för män. Att täcka väggar med tyger som är typiska för kvinnor kan diskuteras då de är inte kläder… Det är föraktfullt att täcka dörröppningar om de redan är försedda med dörrar och annat. Detsamma gäller onödigt täckelse i korridorer och hallar. Allt som är onödigt är slöseri. Är det förbjudet då? Det kan diskuteras.”1

1al-Ikhtiyârât (144).