54. Tron på prövningen, belöningen och straffet i graven

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Till tron på Domedagen hör tron på allt som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt skall ske efter döden. De tror bland annat på prövningen, straffet och belöningen i graven. Folk prövas i sina gravar. Var och en kommer att bli frågad om vem hans Herre är, vilken religion han har och vem hans profet är1:

يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ

Allâh stärker de troende med det ord vars sanning står fast i denna värld och i nästa.2

Den troende skall säga: ”Allâh är min Herre, islam är min religion och Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är min profet.” Tvivlaren kommer att säga: ”Öh, jag vet inte. Jag hörde människorna säga en sak och det gjorde även jag.” Därefter slås han med en järnslägga. Han kommer att skrika så högt att alla frånsett människor kan höra honom. Om en människa hade hört honom hade hon dött3.

FÖRKLARING

Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs grunder hör tron på allt som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt om det nästkommande livet, paradiset, Elden, räkenskapen och avlöningen. Allt det betror Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah.

Till det hör tron på straffet och belöningen i graven. Ahl-us-Sunnah tror på det till skillnad från Ahl-ul-Bid´a. De tror på straffet och belöningen i graven och att människor prövas i sina gravar. Var och en kommer att bli frågad om vem hans Herre är, vilken religion han har och vem hans profet är:

يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاء

”Allâh stärker de troende med det ord vars sanning står fast i denna värld och i nästa; och Allâh vilseleder de orättfärdiga. – Allâh gör vad Han vill.”

Den troende säger att hans Herre är Allâh, att islam är hans religion och att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är hans profet. Den tvekande hedningen kommer säga att han inte vet. Hycklaren och hedningen skall säga: ”Öh, jag vet inte. Jag hörde människorna säga en sak och det gjorde även jag.” Därefter slås han med en järnslägga. Han kommer att skrika så högt att alla frånsett människor kan höra honom. Om en människa hade hört honom hade hon dött.

1Abû Dâwûd (4753) och at-Tirmidhî (3120).

214:27

3´Abdur-Razzâq (6737), Abû Dâwûd (4751), al-Bukhârî (1338) och Muslim (2870).