54. Tal efter varannan Rak´ah i Tarâwîh

´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh

Min Fatâwâs-Siyâm, sid. 44-45

Fråga: Vissa imamer håller regelbundna tal efter varannan Rak´ah i Tarâwîh. Vad är domen för det?

Svar: Det är olämpligt att besvära församlingen eller orsaka att folk börjar dra sig för att komma till Tarâwîh. Sådant kan orsaka att färre människor närvarar och att folk skingras. Om du vill gagna församlingen på flera plan såtillvida att de ber en fulländad bön, nyttas därefter och inte går miste om sina vardagssysslor, kan du tala efter att bönen har avslutats. Se då dessutom till att fatta dig kort. Samma sak gäller eventuella tävlingar och prisutdelningar; uppehåll inte församlingen med dem. Tvinga inte hela församlingen att närvara vid sådana tillställningar. Det är privata tillställningar. Människor har sina arbeten och jobb. Skjut upp på allt sådant till dess att bönen är över. Den som vill får stanna kvar efteråt. Låt oss inte uppehålla folk från deras arbeten och ärenden.