54. Sudjûd

Därefter gjorde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Takbîr och gick ned i Sudjûd1. Detsamma befallde han mannen som bad fel och sade till honom:

”Ingens bön är fullbordad förrän… och sedan säger:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه

”Allâh bönhör den som lovprisar Honom.”

till dess att han står upp. Därefter säger han:

الله أكبر

”Allâh är större.”

Sedan går han ned i Sudjûd till dess att hans leder är stilla.”2

När han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) avsåg att gå ned i Sudjûd gjorde han Takbîr, avlägsnade sina armar från sina sidor och gjorde sedan Sudjûd3.

Ibland lyfte han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på händerna när han gick ned i Sudjûd4.

1al-Bukhârî och Muslim.

2Abû Dâwûd och al-Hâkim som autentiserade den och adh-Dhahabî höll med.

3Abû Ya´lâ i ”al-Musnad” (2/284) med en bra berättarkedja och Ibn Khuzaymah (2/79/1) med en annan, autentisk berättarkedja.

4an-Nasâ’î, ad-Dâraqutnî och al-Mukhallas i ”al-Fawâ’id” (2/2/1) med två autentiska berättarkedjor. Tio följeslagare har rapporterat denna upplyftning. Flera lärda anser att handlingen är föreskriven. Några av dem är Ibn ´Umar, Ibn ´Abbâs, al-Hasan al-Basrî, Tâwûs och hans son ´Abdullâh, Ibn ´Umars slav Nâfi´, Ibn ´Umars son Sâlim, al-Qâsim bin Muhammad, ´Abdullâh bin Dînâr och ´Atâ’. ´Abdur-Rahmân bin Mahdî sade:

”Det är Sunnah.”

Handlingen praktiserades av imamen av Ahl-us-Sunnah Ahmad bin Hanbal och är en av Mâliks och ash-Shâfi´îs åsikter.