54. Qur’ânen kommer från Allâh

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 67-68

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

46 – Den kom från Honom i egenskap av ord, vilket inte ska föreställas, och Han sände ned den till Sitt sändebud i egenskap av uppenbarelse.

FÖRKLARING

Qur’ânen har sänts ned av Allâh. Allâh uttalade den och sände ned den. Den har inte stigit ned från någon annan och den har inte inletts med någon annan. Den kommer inte från Djibrîl, Tavlan eller luften. Från början kommer den från Allâh, Djibrîl hörde den och förkunnade den för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i egenskap av uppenbarelse. Om Qur’ânen hade varit från människan skulle vem som helst kunnat skriva något liknande. I och med att människan inte kan göra det är Qur’ânen bevisligen Allâhs (´azza wa djall) tal. Han (ta´âlâ) sade:

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Och om ni tvivlar på något av det som Vi steg för steg har uppenbarat för Vår slav, kom då fram med en sura som kan jämföras med detta och kalla på era vittnen – andra än Allâh – om ni talar sanning.”1

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

Och de säger: ”Han har författat den!” Svara då: ”Visa fram tio författade, likvärdiga suror och kalla dem ni kan – utom Allâh – om det ni säger är sant.”2

Sådär bevisade Allâh deras oduglighet, fastän de var äkta araber och Qur’ânen är på arabiska och skriven med samma bokstäver som de talade. De månade om att motsätta sig sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på alla vis. Hade de kunnat utmana Qur’ânen skulle de aldrig tvekat på att göra det. Men i och med att de inte klarade av det, är Qur’ânen bevisligen Allâhs tal.

12:23

211:13