54. Profetens medling för hans hedniske farbror

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 60-61

En tredje medling som är specifik för honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), är hans medling för hans farbrors mildrade straff. Abû Tâlib, som själv var avgudadyrkare, brukade försvara profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), försäkra honom att ingen skulle skada honom och befalla honom att fortsätta sin kallelse. Han själv vägrade att konvertera till islam. Då profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) besökte honom på hans dödsbädd sade han:

”Farbror! Säg att det inte finns någon sann gud utom Allâh så att jag kan argumentera för dig med det hos Allâh.” Då sade hedningarnas stormän till honom: ”Skall du ta avstånd från ´Abdul-Muttalibs religion?”

Ska du lämna dina förfäders idoldyrkan så att Qurayshs flickor börjar skymfa dig? Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade återigen samma sak till honom och de gjorde samma sak. Det sista han sade var att han förblev utmed ´Abdul-Muttalibs religion och vägrade att säga att det inte finns någon sann gud utom Allâh1. Han dog som hädare. al-´Abbâs bin ´Abdil-Muttalib (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud! Kommer Abû Tâlib att gagnas för att ha skyddat dig och blivit arg för din skull?” Han sade: ”Ja. Han är i Elden som når upp till anklarna. Hade det inte varit för mig, skulle han ha varit i den lägsta nivån av Elden.”2

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kommer alltså att medla för Abû Tâlib så att dennes straff lindras istället för att han ska hamna längst ned i Elden. Ty helvetets nivåer varierar. Dock kommer Abû Tâlib straffas på det viset i all evig tid. Strafflindringen är en gåva till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) då Allâh (subhânah) låter honom erhålla denna medling som bara han har rätt till.

1al-Bukhârî (3884) och Muslim (24).

2al-Bukhârî (3883) och Muslim (209).