54. Kapitel om att inte säga ”Min slav, min slavinna”

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

1 – Det har rapporterats autentiskt via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen av er skall säga: ”Ge mat till din herre, ge vatten till din herre.” Säg istället: ”Min ägare, min beskyddare.” Säg inte: ”Min slav, min slavinna.” Säg istället: ”Min pojke, min piga, min gosse.”1

FÖRKLARING

I det här kapitlet klargörs några frågor som motsäger en fullkomlig Tawhîd. När en man tilltalar sin gosse eller piga skall han inte säga: ”Min slav, min slavinna.” Detta för att visa fint uppförande med Allâh (ta´âlâ). Istället skall han säga exempelvis: ”Min pojke, min piga, min gosse, min betjänt.” Alla slavar är Allâhs slavar, alla slavinnor är Allâhs slavinnor. Detta är för att uppnå en fullkomlig Tawhîd och ett hövligt uppförande med Allâh (´azza wa djall) samt för att erkänna Allâhs (subhânah) absoluta kungarike och auktoritet som når överallt.

Att däremot säga att en viss person är en slav eller en slavinna, så är det en underrättning och ett underlättat talesätt och inget genitiv som markerar ens ägarskap.

1 – Det har rapporterats autentiskt via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen av er skall säga: ”Ge mat till din herre, ge vatten till din herre.” Säg istället: ”Min ägare, min beskyddare.” Säg inte: ”Min slav, min slavinna.” Säg istället: ”Min pojke, min piga, min gosse.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen av er skall säga: ”Ge mat till din herre, ge vatten till din herre.”

Detta är hövlighet. Allâh är ju allas Herre. Allâh (ta´âlâ) matas inte. Han är inte i behov av någon. Därför skall man inte tala så oinskränkt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Säg istället: ”Min ägare, min beskyddare.”

Ett annat ordval är ‘farbror’. Dessa begrepp är kända och förväxlas inte med Allâhs herravälde. Ägaren är ju innehavare. Överhuvudet är pojkens ägare. Även beskyddare har flera betydelser däribland ägare, närstående och hjälpare.

I en annan formulering står det:

”Han skall inte säga: ”Min beskyddare.” Ty Allâh är er Beskyddare.”

Enligt de lärda är den bevarade rapporteringen den som tillåter det ordvalet. Flera kan kallas för ‘beskyddare’. Allâh (ta´âlâ) sade:

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ

”Detta därför att Allâh är de troendes Beskyddare, men de otrogna har ingen beskyddare.”2

Det vill säga att de saknar hjälpare. De är försakade när det kommer till att ha en beskyddare i samband med Allâhs räkenskap. Det är alltså harmlöst att bruka orden ‘ägare’ och ‘beskyddare’. Numera har det blivit vanligt att folk brukar ordet ‘farbror’ och dylikt istället för ‘herre’.

1al-Bukhârî (2552) och Muslim (2249).

247:11