54. Bevis för Allâhs fördelningar 3

54 – Ibn Sâ´id underrättade oss: Abû Ayyûb an-Nahrawânî berättade för oss: ´Abdullâh bin ´Abdil-Djabbâr berättade för oss: Ismâ´îl berättade för oss: Muhammad bin Ziyâd berättade för mig, från Abû Umâmah, från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Min Herre (´azza wa djall) lovade mig att införa i paradiset 70.000 från mitt samfund utan räkenskap eller straff. Med varje 1000 kommer 70.000; tre av min Herres (´azza wa djall) fördelningar.”