54 – Betydelsen av att Muhammad (صلى الله عليه وسلم) är Allâhs sändebud

Trosbekännelsen att Muhammad är Allâhs sändebud betyder att man lyder honom i det han befallde, bekräftar det han underrättade, undviker det han förbjöd och endast dyrkar Allâh på det sätt som han föreskrev.

 


FÖRKLARING

 

Betydelsen av trosbekännelsen att Muhammad är Allâhs sändebud är att bekräfta med tungan och tro med hjärtat att Muhammad bin ´Abdillâh al-Qurashî al-Hâshimî är Allâhs (´azza wa djall) sändebud till samtliga skapelser, bland djinner och människor. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

”Jag har skapat djinnerna och människorna enbart för att de skall dyrka Mig.” (51:56)

Däremot är ingen dyrkan ägnad Allâh (ta´âlâ) giltig om den inte stämmer överens med uppenbarelsen som Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom med. Han (ta´âlâ) sade:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

”Upphöjd är Han som steg för steg har uppenbarat för Sin tjänare det kriterium och som skall tjäna som en varning för alla folk.” (25:1)

Denna vittnesbörd fordrar att du bekräftar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) underrättningar, underkastar dig hans beordringar, håller dig borta från hans förbud och enbart dyrkar Allâh enligt hans föreskrift. Vad denna vittnesbörd också fordrar, är att man inte anser att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) innehar någon andel i herraväldet, något förfogande över skapelsen eller någon andel i dyrkan. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är en tjänare som inte skall dyrkas och ett sändebud som inte skall misstros. Han klarar varken av att gagna eller skada sig själv eller någon annan utom i det som Allâh vill. Allâh (ta´âlâ) sade:

قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ

”Säg: ”Jag säger inte till er att jag har Allâhs skatter och jag känner inte det som är dolt. Inte heller säger jag till er: ’Se, jag är en ängel.’ Allt jag gör är att följa det som uppenbarats för mig.”” (6:50)