54. Är det bättre att studera eller att kalla till islam?

Fråga 54: Är det bättre att studera eller att kalla till Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) religion?

Svar: Studierna kommer först. Människan måste ha kunskap för att kalla till Allâhs religion. Hon kan inte kalla till Allâhs religion utan kunskap. Annars kommer hon bara att göra mer fel än rätt:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

”Säg: ”Detta är min väg: jag uppmanar med klarsyn och insikt att dyrka Allâh – jag och de som följer mig. Fri är Allâh från brister – jag är inte från avgudadyrkarna!”1

Det finns däremot uppenbara frågor som även en lekman kan kalla till däribland bönen. Han får förebrå folk som låter bli att be i samling. Han kan kalla på sin familj och befalla sina barn att be. Sådana frågor kan även lekmannen och studenten. Men frågor som kräver förståelse och insikt, frågor om det lovliga och olovliga, Tawhîd och avguderi, kräver kunskap.

112:108