54. al-Khattâb al-Makhzûmîs al-Qurashîs råd till hans son IV

1 – En dålig hustru är en obotlig sjukdom. Giftermål med en gammal kvinna tar bort blygheten. Lydnad till kvinnorna förnedrar de kloka.

2 – Härma de kloka, blir du en av dem. Sträva efter ära, uppnår du den.

3 – En person känns vid via sin vän. Håll dig borta från dåliga bröder. De bedrar och bekymrar sina vänner. Deras närhet är mer smittsam än skabb. Att hålla sig borta från dem hör till etiketterna.

4 – Det finns två typer av vänner. En tar hand om dig när det är svårt. En är bara din vän när det är lätt. Håll dig till svårighetens vän och undvik matens vän. De är de värsta fienderna.

5 – Håll dig borta från fördärv om du så skulle befinna dig i fiendernas land. Förnedra dig inte för någon som är lägre än dig.

6 – Se till att inte glänsa för mycket och vara för len. En sådan person förknippas med de feminina. Undvik att göra dig till för att flörta med kvinnorna.

7 – Att den okunnige fördömer dig är bättre än att han prisar dig. Kunskap om sanningen hör till trovärdighetens karaktärer.

8 – Den som är i behov är förnedrad. Han har inte mycket att säga till om och fruktar att nekas.

9 – Låt Siwâk höra till din läggning. När du använder den borstar du i sidled.

10 – Den som ärar sin heder äras av människorna.