54. al-´Ayyâshîs andra förvrängning av Âl ´Imrân

al-´Ayyâshî sade när han förklarade versen:

شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ

”Allâh vittnar – och [så gör] änglarna och de som har kunskap – att det inte finns en annan sann gud än Han, Upprätthållaren av rättvisa och jämvikt.”1

”Han2 sade:

وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ

”… och de som har kunskap – att det inte finns en annan sann gud än Han, Upprätthållaren av rättvisa och jämvikt.”

”De som har kunskap är profeterna och de utsedda. De upprätthåller rättvisan och jämvikten. Rättvisan är den uppenbara rättrådigheten medan de Troendes ledare är den dolda rättrådigheten.”

Marzabân al-Qummî sade: ”Jag frågade Abûl-Hasan om versen:

شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ

”Allâh vittnar – och [så gör] änglarna och de som har kunskap – att det inte finns en annan sann gud än Han, Upprätthållaren av rättvisa och jämvikt.”

Han sade: ”Det är imamen.”3

Upprätthållandet av rättvisan och jämvikten i versen är en av Allâhs egenskaper. Det är Han (subhânah) som upprätthåller rättvisan inom samtliga frågor.

Den här mannens tolkning är falsk och baserad på lusten. Hans tolkning:

”Rättvisan är den uppenbara rättrådigheten medan de Troendes ledare är den dolda rättrådigheten.”

är ett exempel på Bâtiniyyahs och kättarnas tolkning. De gör narr av Qur’ânen och spelar Râfidhahs hjärnor spratt. Allâh har rentvått Abû Dja´far och alla andra troende från det där. Hans ord:

”De som har kunskap är profeterna och de utsedda.”

är falska. Allâh sände ned Qur’ânen för att alla människor skulle vägledas via den. Han har befallt att den skall reflekteras, följas och fasthållas. Dess kunskap och vägledning är inte begränsad vid de utsedda med den påhittade utnämningen. I det här samfundet finns oerhört många genier och lärda och framför allt de ädla följeslagarna och de bästa efterföljarna och deras rättmätiga efterföljare fram till idag.

Det är märkligt hur Râfidhah särskiljer de utsedda med kunskap för att sedan påstå att de dolde Qur’ânen och kunskaperna som de besitter. Vad är det då för nytta med att begränsa kunskapen vid dem? Vad är det då för nytta med att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sändes till hela mänskligheten för att förkunna glada budskap och varna? Det betyder att de utseddas uppgift är att riva islam.

13:18

2Det vill säga Abû Dja´far.

3Tafsîr al-´Ayyâshî (1/166).