53. Vilka slag utkämpades år 6?

´Allâmah Hâfidh bin Ahmad al-Hakamî (d. 1377)

Amâlî fîs-Sîrah an-Nabawiyyah, sid. 116-117

Fråga 53: Vilka slag utkämpades det året?

Svar: I Djumâdâ al-Ûlâ genomfördes slaget mot Banû Lihyân, även känt som slaget vid ´Asafân. Då föreskrevs som bekant rädslebönen i samband med ´Asr.

Samma år utfördes slaget vid Dhû Qarad. En annan teori är att det ägde rum år 7. Det började med att ´Uyaynah angrep profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kameler varefter Salamah bin al-Akwa´ återtog dem innan profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kavalleri hunnit fram. Följaktligen försåg profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) honom med en ryttares och en fotsoldats respektive andel av krigsbyte.

I Sha´bân var det dags för slaget mot Banûl-Mustaliq. Djuwayriyah tillfångatogs, blev profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustru och var anledningen att stammens fångar frigavs. I anslutning till samma slag förtalade Ibn Abî Salûl Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare varvid suran ”al-Munâfiqûn” uppenbarades.

Det året uppstod också Lögnen. Femton verser ur suran ”an-Nûr” uppenbarades för att bevisa ´Â’ishahs (rahiya Allâhu ´anhâ) oskuld. Hennes förtalare bestraffades.

Vissa inkluderar händelseförloppet i Hudaybiyah till slagen sett till hur det slutade och den trohetsed som slöts. Andra exkluderar det eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) begav sig inte dithän i stridande syfte.