53. Utdragen Qunût i Tarâwîh

´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh

Min Fatâwâs-Siyâm, sid. 42-44

Fråga: Vissa imamer drar ut på Qunût i Tarâwîh i Ramadhân och läser istället bara fyra sidor ur Qur’ânen. Vad anser ni om det?

Svar: Det stämmer att vissa imamer drar ut på Qunût samtidigt som de försummar att reflektera över Qur’ânen, ödmjuka sig och underordna sig Allâh (ta´âlâ). Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

OM VI hade uppenbarat denna Qur’ân för ett berg, skulle du helt säkert ha sett det rämna av fruktan för Allâh.”1

Det tillkommer oss allesammans att läsa Qur’ânen reflektivt, ödmjukt och begrundande, anamma dess lärdomar och läsa den vackert och måttligt. Imamer som lockar från Qur’ânen och läser den defekt både förfelar och utelämnar en Sunnah. Vissa läser enstaka verser snabbt för att sedermera gå snabbt ned i Rukû´ och Sudjûd på ett sätt som påverkar lugnet negativt. Allt det för att dra ut på åkallan. Således ser du dem upprepa vissa åkallan och låtsas gråta och verkligen göra allt för att brista i gråt. Det drar bara ut på bönen och utsätter församlingen för besvärligheter och svårigheter, framför allt de ålderstigna. Till följd därav får de ångest av att be och blir uttråkade av åkallan. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh blir inte uttråkad förrän ni blir uttråkade. De mest älskade handlingarna av Allâh är de mest kontinuerliga om de så skulle vara få.”2

Vissa lägger ned en tredjedel av bönens tid på åkallan. Somliga lägger ned halva tiden på åkallan. Andra kan till och med gå längre än så. Allt det är skiljelse från Sunnah. Varför förlängs inte Qur’ân-läsningen, Rukû´ och Sudjûd? Varför gråts det inte där istället? Det är Sunnah. Så bad profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) – och Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är vår förebild.

Utöver utdragen åkallan finns det även risk för grundlös åkallan. Måhända bes det om omöjligheter eller synder. Sådan åkallan är överdriven. Vissa säger i sin åkallan:

Allâh! Jag har lytt allt som Du har befallt mig.”

Det där sade inte ens Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh) som var den bästa och mest lydiga skapelsen efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Hur ska vi säga något sådant sett till våra brister och synder? Lyder vi verkligen Allâh inom allt som Han befaller oss? Ingen kan svara ja på den frågan. Vi känner oss själva. Var och en känner sig själv. Kan vi säga att vi undviker allt som Han förbjuder oss? Vi får inte uttala oss på det viset. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) känner oss bättre än vad vi själva gör. Han vet allt vi gör och säger. Inget är dolt för Honom. Alla vet vi vilka brister vi har när det kommer till att utföra plikter och undvika förbud. Låt oss frukta Allâh och hålla oss till profetisk åkallan. Låt oss hålla oss till sunda böcker som ”Riyâdh-us-Sâlihîn” eller Ibn Bâzs ”Tuhfat-ul-Akhyâr”. Den som hänvisar dithän kommer att gagnas väldigt mycket och tillbe Allâh med korta och koncisa böner. Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh), Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) betjänt, sade:

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mesta åkallan var:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

”Herre! Ge oss det goda i detta liv och det eviga livets goda och förskona oss från Eldens plåga!”3

Han kunde även inkludera den till annan åkallan. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Allâhs sändebud! Vad ska jag säga om jag får reda på vilken natt Ödets natt är?” Han sade: ”Säg:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

”Allâh! Du är förlåtande och tycker om förlåtelse. Förlåt därför mig.”4

159:21

2Ahmad (26308).

3al-Bukhârî (6389) och Muslim (2690).

4at-Tirmidhî (3513), Ibn Mâdjah (3850) och Ahmad (25423). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (4423).