53. Uppror och krig mot myndighet förbjudet

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Det är inte tillåtet att bekriga myndigheten. Ingen människa får revoltera mot honom. Den som gör det är en innovatör bortom Sunnah och den raka vägen.”

FÖRKLARING

Ty uppror mot myndigheten motsäger de bekräftade bevisen från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och en av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs väldiga principer. Så länge du saknar förmåga och nackdelen blir större än fördelen, skall du inte ens revoltera mot den otrogne. Det är först vid förmåga och större fördel än nackdel som det är tillåtet. Annars är det tålamod som gäller. Men om myndigheten är muslim och ber, så är det inte tillåtet att revoltera mot denne till dess att han visar en klar och tydlig otro. Därmed skall han störtas utmed de omnämnda villkoren.