53. Så trodde alla lärde i Öst och Väst

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 89-91

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Han rapporterade även att Abû ´Îsâ at-Tirmidhî sade:

Allâhs kunskap, förmåga och myndighet finns ju överallt medan Han är ovanför tronen, vilket Han själv har sagt i Sin skrift.”1

Också rapporterade han att Abû Zur´ah ar-Râzî sade när han blev frågad om betydelsen av Allâhs (ta´âlâ) ord:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”2

Han blev arg och sade: ”Dess förklaring är som du läser det. Han är ovanför Sin tron och Hans kunskap är överallt. Må Allâh förbanna den som säger någonting annat!”3

Abûl-Qâsim al-Lâlakâ’î – Abû Hâmid al-Isfarâyînîs följeslagare – återberättade i ”Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah” att Muhammad bin al-Hasan – Abû Hanîfahs följeslagare – sade:

Alla lärda i Öst och Väst är enade om att Qur’ânen och Sunnah som har framförts av pålitliga återberättare från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beträffande Herrens (´azza wa djall) egenskaper skall betros utan förklaring, beskrivning eller liknelse. Den som förklarar något av det har lämnat profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väg och avskilt sig från samlingen. De varken beskrev eller förklarade. De trodde på det som stod i Qur’ânen och Sunnah och var tysta. Den som säger som Djahm har avskilt sig från samlingen. Ty han beskrev Honom som ingenting.”

Muhammad bin al-Hasan tog sin dogm från Abû Hanîfah, Mâlik och de lärde från deras kull. Han utropade enighet i sakfrågan och berättade att Djahmiyyah beskriver Honom på ett dementerat vis, antingen alltid eller åtminstone oftast. Att han sade ”utan förklaring” åsyftar förnekande Djahmiyyahs förklaring då de innovativt förklarade Allâhs egenskaper på ett sätt som skiljde sig från följeslagarnas och efterföljarnas förklaring.

KOMMENTARER

Det Muhammad bin al-Hasan säger här är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah enade om. Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och deras rättsinniga efterföljare är enade om det; framför egenskapsrelaterade verser och hadîther ordagrant utan tolkning. De framförde dem ordagrant, betrodde dem och ansåg dem vara sanna. De ska inte förklaras utifrån Djahmiyyahs förklaring som gick ut på att dementera, förneka eller föreställa sig dem. Allt sådant är fel. De ska framföras ordagrant i tro på att de är sanna och att de är Allâhs egenskaper som tillkommer enkom Honom och att de är fullkomliga på alla sätt och vis. De läser exempelvis:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”4

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

Men Min nåd och Min barmhärtighet når överallt.”5

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ

Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta.”6

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

… men din Herres ansikte förblir i evighet i Sitt majestät och Sin härlighet.”7

Allâh (ta´âlâ) skrattar åt två personer där en av dem dödar den andre varefter båda två träder in i paradiset.”8

Allâh behagas av slaven som äter mat varefter han tackar Honom för den.”9

och framför det ordagrant – nåden, ilskan, välbehaget, handen, ansiktet och annat. De vet att allt det är sant. De vet att allt det är Allâhs egenskaper och att de är bekräftade i förhållande till Honom på ett sätt som tillkommer Honom allena. Han (djalla wa ´alâ) sade:

فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ

Och gör inte Allâh till föremål för jämförelser!”10

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

… och ingen finns som kan liknas vid Honom.”11

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

Ingenting är som Han.”12

Detta är alltså typiskt för Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah; de framför dem ordagrant, tror på dem och anser att de är sanna. Vad Djahmiyyahs, Mu´tazilahs, Ashâ´irahs och andras tolkningar beträffar, så är de bara fel och falska.

1al-Djâmi´ (3298).

220:5

3al-´Uluww, sid. 1153

420:5

57:156

65:64

755:27

8Ahmad (27464), al-Bukhârî (2826), Muslim (1890), Ibn Mâdjah (191) och Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 234.

9Muslim (2734).

1016:74

11112:4

1242:11