53. Qur’ânen är Allâhs tal

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 66-67

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

45 – Qur’ânen är Allâhs tal.

FÖRKLARING

Efter tron på Allâh (´azza wa djall) och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tror du på att Qur’ânen är Allâhs tal. Ty det är Qur’ânen som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) framförde. Allâh uppenbarade Qur’ânen för honom. Qur’ânen är varken Muhammads eller Djibrîls (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) tal; den är Allâhs tal. Allâh har uttalat den, Djibrîl har mottagit den från Allâh, Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) har mottagit den från Djibrîl och samfundet har mottagit den från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) .

Qur’ânen är Allâhs tal, den kommer från Honom (subhânah). Det är inte så att Djibrîl tog Qur’ânen ur Bevarade tavlan, vilket vilsna säger. Qur’ânen är ett tal från världarnas Herre. Djibrîl och Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) har bara förkunnat den från Allâh (´azza wa djall). Tal tillskrivs den som uttalar det först, inte den som förkunnar det. Den som säger att Djibrîl tog Qur’ânen från Bevarade tavlan, eller rättare sagt att Allâh skapade den i något och att Djibrîl tog den därifrån, är otrogen. Den dogmen har Djahmiyyah, Mu´tazilah och deras efterapare.

Qur’ânen är Allâhs tal sett till bokstäver och betydelser. Allâh har uttalat den som Han har velat. Vi säger att Allâh talar. Hans tal tillhör Hans handlingsegenskaper. Vi vet dock inte Allâhs tals beskaffenhet. Betydelsen är känd men beskaffenheten är okänd för vår del.