53. Ödets fyra nivåer

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Ödet, det goda i det och det onda i det, det söta i det och det bittra i det, skall betros. Allt har vår Allâh, vår Herre, bestämt. Alltets öden ligger i Hans hand. De härrör från Hans beslut.

FÖRKLARING

Tron på beslutet och ödet hör till trons pelare. Det bevisas i Djibrîls hadîth där profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Tron är att du tror på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud, den Yttersta dagen och att du tror på ödet, det goda i det såväl som det onda.”1

Ödet är det Allâh har beslutat, bestämt och skrivit ned i Den bevarade tavlan.

Till tron på ödet hör fyra nivåer:

1 – Kunskapen. Allâh har alltid vetat allting med Sin eviga och ändlösa kunskap.

2 – Skrivandet. Han skrev ned allt som skulle ske till Domedagen i Den bevarade tavlan.

3 – Viljan. När Han vill att något skall finnas blir det omedelbart. Inget i Hans herravälde finns mot Hans vilja.

4 – Skapandet. Allâh skapar allt. Han (ta´âlâ) sade:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

Allâh har skapat både er och era handlingar.”2

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Allt har Vi skapat med rätta mått.”3

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

Allâh är alltings Skapare; Han styr och övervakar allt.”4

Allâh (djalla wa ´alâ) har skapat allt som har varit och allt som kommer att vara.

1Muslim (8).

237:96

354:49

439:62