53. Militärexpeditionen mot Hamrâ’ al-Asad

Söndagsmorgonen därpå uppmanade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) muslimerna att uppsöka fienden för att skrämma dem. Han befallde att bara de som medverkade vid Uhud skulle följa med. Alla närvarade frånsett Djâbir bin ´Abdillâh som var tvungen att ta hand om sin faders ärenden. Hans fader stupade nämligen i slaget vid Uhud. Efterhand bad han Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om lov att få följa med till Hamrâ’ al-Asad, vilket han fick.

Sårade verkställde muslimerna hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order tills de kom fram till Hamrâ’ al-Asad som ligger 20 km från Madînah. Det är betydelsen av Hans (ta´âlâ) ord:

الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ

”De som besvarade Allâhs och sändebudets kallelse efter att ha drabbats av det svåra slaget. De bland dem som gjorde det goda och det rätta och fruktade skall få en väldig belöning.”1

Ma´bad bin Abî Ma´bad al-Khuzâ´î passerade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare varefter han lovade honom säkerhet till dess att han hade kommit fram till Abû Sufyân och avgudadyrkarna i Rawhâ’. Ma´bad berättade för dem att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare var ute och letade efter dem. Det försvagade deras moral efter att de själva hade velat återvända till Madînah. Följaktligen återvände de till Makkah.

Under denna militärexpedition befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att den tillfångatagne Mu´âwiyah bin al-Mughîrah bin Abîl-´Âs halshuggs. Han var fader till ´Â’ishah, moder till ´Abdul-Malik bin Marwân. Ingen annan än han dödades under den militärexpeditionen.

13:172