53. Mattor och tyger på väggar

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Âdâb-uz-Zifâf, sid. 124-125

Även om materialet inte är siden ska väggar inte täckas med mattor och dylikt. Ty sådant är bara slöseri och en illegitim dekorering. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Medan Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var borta i ett av sina slag och jag väntade på hans återkomst, hängde jag upp mitt figurerade ylleplagg på sidorna. När han hade kommit hem välkomnade jag honom i rummet och sade: ”Fred med dig, Allâhs sändebud, Allâhs nåd och Hans välsignelser. Lov ske Allâh som stärkte dig och skänkte dig seger, gladde dig och hedrade dig.” Han sade ingenting tillbaka. Jag kunde se på honom att han var arg. Raskt gick han in i huset och började slita i ylleplagget tills han rev sönder det. Därefter sade han: ”Täcker du väggen? Med ett figurerat plagg dessutom? Allâh har inte befallt oss att täcka sten och lera med tyg.” Vi gjorde två kuddar av tyget och fyllde dem med fibrer, något han inte fördömde mig för. Efter det brukade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vila sig mot dem.”1

1Muslim, Abû ´Awânah, Ibn Sa´d, Ahmad, Abû Bakr ash-Shâfi´î i ”al-Fawâ’id”, Abû Ya´lâ i ”al-Musnad”, al-Haytham bin Kulayb och ar-Rawayânî. Även Abû Bakr al-Marrûdhî rapporterade den i ”al-War´” med en reducerad berättarkedja.